Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

Helaas heeft de aangekondigde lockdown vanaf 19 december 2021 t/m 9 januari 2022 (voor het onderwijs) ook gevolgen voor de huiswerk- en bijlesklassen van Eénhoog-achter. Alle huiswerkmiddagen en bijlessen in die periode komen te vervallen. Voor eindexamenleerlingen en andere leerlingen met toetsen wordt, voor zover lockdownregels dit toelaten, een aparte voorziening getroffen.

Take care,

Simone