De laatste loodjes van een atypisch schooljaar

De jaarlijkse leerweek van de eindexamenkandidaten (vrij toegankelijk voor leerlingen die hier ooit in de huiswerkkklas zaten) ligt weer achter ons, wat betekent dat de we in de laatste periode zijn aanbeland en op het einde van het schooljaar afstevenen.

Het is (nu al) een raar schooljaar: zo normaal als het (in het PO en VO) begon, zo rommelig verliep de rest van het jaar. Leerlingen kregen wederom te maken met afstandsonderwijs, ongewone toetsperiodes, gedeeltelijke schoolopening en klassenquarantaines. Hoezeer scholen ook hun best deden, het behalen van leerdoelen was niet altijd mogelijk.

Wat niet veranderde was dat we op Eénhoog-achter ons best deden om de leerlingen te begeleiden en controle te geven over het huiswerk. Dat houden we nog even vol tot en met de laatste toetsperiode.

We gaan met z’n allen hoe dan ook iets leren van deze coronaperiode. Wellicht brengt deze een ‘groot onderhoud van het onderwijssysteem’ dichterbij. http://toekomstvanonsonderwijs.nl